National Botanical Garden of Wales, Member's day

Expert guide unlocks snowdrop secrets


Snowdrops are the centre of attention for a special weekend devoted to these pretty, delicate harbingers of spring – taking place at the National Botanic Garden of Wales (February 4-5).
Galanthophile and horticulture expert Naomi Slade (see image below) will be our very special guide for this two-day celebration and will lead us on a tour of the Garden’s snowdrop hotspots. She will also give a talk on growing your own plants, their interesting origins and taking a look at using them in the garden. She will also be signing copies of her book, The Plant Lover’s Guide to Snowdrops.

The talks will be held at 11:30am on both days, in Theatr Botanica, with the tours starting from there at 2pm.

A self-led trail around the various snowdrop highlights is also available to visitors in the run-up to the weekend event as well as on the 4th and 5th.

And there will be family activities that weekend, too, with lots of snowdrop-related crafts, fun and games for children and families.

Snowdrop Weekend is on from 10am until 4.30pm on both days. All snowdrop-related activities are included in the Garden admission price.

Entry is FREE for Garden members and parking is FREE for all.

The Garden is open 10am to 4.30pm and last entry is at 3.30pm.

 

For more information about this or other events, visit our website https://botanicgarden.wales/ call 01558 667149 or email info@gardenofwales.org.uk

* Look out for Naomi talking about snowdrops on Gardeners’ World when it starts again in March. She is also frequently heard on radio and she contributes regularly to many national newspapers and magazines, including The Guardian, The Telegraph, Kitchen Garden Magazine,House and Garden and the official organ of the Royal Horticultural Society, The Garden.

Arbenigwraig yn Datgelu Cyfrinachau’r Eirlys

Bydd eirlysiau yn dwyn y sylw i gyd ar benwythnos arbennig sydd yn canolbwyntio ar y blodyn pert, meindlws hwn sy’n gennad i’r Gwanwyn – i’w gynnal yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (Chwefror 4-5)

Bydd yr arbenigwraig garddwriaethol, Naomi Slade, yn arwain y dathliad dau ddiwrnod, ac yn ein tywys ar daith o amgylch prif leoliadau’r eirlysiau yn yr Ardd. Bydd hi hefyd yn rhoi sgwrs ar dyfu a gofalu am blanhigion eich hun, eu tarddiad diddorol ac yn edrych ar sut i’w defnyddio yn yr ardd.  Mi fydd hi hefyd yn llofnodi copïau o’i llyfr, ‘The Plant Lover’s Guide to Snowdrops’.

Bydd y sgwrs yn cael ei gynnal am 11:30yb ar y ddau ddiwrnod, yn Theatr Botanica gyda’r daith tywys yn dechrau yna am 2yp.

Mae llwybr hunan-arweiniol o amgylch y prif leoliadau i weld yr eirlys ar gael i ymwelwyr yn y cyfnod sy’n arwain at y digwyddiad hwn, a hefyd ar y 4ydd a’r 5ed.

Bydd gweithgareddau i’r teulu hefyd ar gael yn ystod y penwythnos, gyda llawer o grefftau’n ymwneud â’r eirlys, a hwyl a gemau i blant a’u teuluoedd.

Mae Penwythnos yr Eirlys ymlaen o 10yb hyd at 4:30yp ar y ddau ddiwrnod.  Mae pob gweithgaredd sy’n ymwneud â’r eirlys wedi’u cynnwys ym mhris mynediad yr Ardd.

Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd, ac mae parcio AM DDIM i bawb.

Mae’r Ardd ar agor o 10yb hyd at 4.30yp, gyda’r mynediad olaf am 3.30yp.

Am fwy o wybodaeth am hwn a digwyddiadau eraill, gwelwch ein gwefan https://garddfotaneg.cymru/ galwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

* Mae Naomi yn westai radio rheolaidd, ac yn cyfrannu’n aml i nifer a bapurau newydd a chylchgronau cenedlaethol, gan gynnwys, The Guardian, The Telegraph, Kitchen Garden Magazine, House and Garden, a chylchgrawn swyddogol y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol, The Garden.

 

 

Write for us

Have you ever wanted to write for a newspaper, but need to gain experience? Do you have your own blog?
GET IN TOUCH