Mae Cymunedau yn Gyntaf yn cynnal amserlen wythnos o hyd o ddigwyddiadau a gweithgareddau am ddim yn Llanelli. Daw’r wythnos o ddigwyddiadau diwylliannol i ben â Diwrnod Dod Ynghyd Canol Tref Llanelli. Bydd Canol y Dref yn llawn bwrlwm wrth i weithdai celf a chrefft, adloniant byw, bandiau ac arddangosfeydd coginio gael eu cynnal.

Rhaglen flaengar yw Cyfuno: Creu Cyfleoedd drwy Ddiwylliant sy’n defnyddio’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth i i ennyn hyder, meithrin sgiliau a galluoedd a gwella cyflogadwyedd. Sir Gaerfyrddin yw un o ddeg ardal y rhaglen yn 2016-17.

Communities First are running a week long timetable of free events and activities in Llanelli. The week of cultural events culminate at this weekend with their Fusion Event – Llanelli Town Centre Culture Day. Llanelli town Centre will alive with arts and crafts workshops, live entertainment, bands and cookery demonstrations.
Fusion: Creating Opportunity through Culture is an innovative Welsh Government programme using the arts, culture and heritage to improve confidence, skills, attainment and employability. Carmarthenshire is one of ten areas participating in the programme in 2016-17.

Write for us

Have you ever wanted to write for a newspaper, but need to gain experience? Do you have your own blog?
GET IN TOUCH