Children are being urged to head down to Carmarthen Indoor Market this Easter for an egg-stra special treat.
An Easter egg hunt has been organised by market traders and children are encouraged to join in the fun on Saturday, April 15.
Forms will be given out at the entrance between 1-3pm. To be in with a chance of winning some Easter goodies youngsters will need to identify the location of a series of eggs hidden across the stalls in the market.
Children will need to find all eggs to be entered into a draw for the main prize which will be drawn on the same day. No one will go away empty handed.
Carmarthenshire County Council’s markets manager, Amanda Davies said: “This is a great opportunity for children to come down and join in the fun with some of our traders. All entrants will receive a small gesture for taking part.”

Helfa Wyau Pasg ym Marchnad Caerfyrddin
Mae plant yn cael eu hannog i ddod i Farchnad Dan Do Caerfyrddin dros y Pasg eleni er mwyn cael cyfle i gymryd rhan mewn helfa wyau ŵy-ch.
Mae helfa wyau Pasg wedi cael ei threfnu gan fasnachwyr y farchnad ac anogir plant i ymuno yn yr hwyl ddydd Sadwrn, 15 Ebrill.
Dosberthir ffurflenni wrth y fynedfa rhwng 1pm a 3pm.  Er mwyn cael cyfle i ennill danteithion y Pasg, bydd angen i bobl ifanc nodi lleoliad cyfres o wyau sydd wedi’u cuddio ledled y stondinau yn y farchnad.
Bydd angen i blant ddod o hyd i’r holl wyau er mwyn cael cyfle i ennill y brif wobr.  Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi ar yr un diwrnod.  Bydd pawb yn cael gwobr fach am gymryd rhan.
Dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Marchnadoedd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae hwn yn gyfle gwych i blant ddod draw ac ymuno yn yr hwyl gyda rhai o’n masnachwyr.  Bydd pawb sy’n cymryd rhan yn derbyn rhodd fach.”

Write for us

Have you ever wanted to write for a newspaper, but need to gain experience? Do you have your own blog?
GET IN TOUCH