LIVING OFF 10 ACRES/ BYW ODDI AR 10 ACER

Ymunwch a Cyswllt Ffermio yn ein digwyddiadau Gwneud bywoliaeth ar 10
erw er mwyn dysgu mwy am sut gallwch ddatblygu bywoliaeth yn y maes
arddwriaeth.

Os ydych yn ystyried arallgyfeirio i arddwriaeth, neu’n arddwr
profiadol sy’n ystyried mentro’n bellach, ymunwch ni i ddysgu sut
allwch ddechrau busnes llwyddiannus yn y maes, datblygu eich hobi i
mewn i fusnes proffidiol neu ddatblygu eich busnes presennol. Yn y
sioe deithiol hon, byddwn yn trafod y cyfleoedd garddwriaeth sydd ar
gael yng Nghymru gan gynnwys:

Ffactorau allweddol i ddatblygu busnes arddwriaeth lwyddiannus

Sut gall deng erw neu lai cynnal bywoliaeth

Opsiynau cnydio, megis llysiau uchel eu gwerth, aeron arbenigol,
perllan a gwinllan

Tyfu trwy ddefnyddio hydroponeg

Rhagolwg i’r dyfodol

Bydd y digwyddiad yn gyfle i chi rannu sylwadau a syniadau ac i
rwydweithio. Byddwn hefyd yn clywed am brofiadau busnes llwyddiannus
Robb Merchant, White Castle Vineyard.

25/10/2017

7:30 – 9:00

Living Off 10acres

Grier Room, Principality House,
National Botanic Garden of Wales,
Middleton Hall, Llanarthne SA32 8HN

_Join Farming Connect in our Living off 10 Acres events to learn more
about how you can develop a living in the horticulture sector._

_Whether you’re considering diversifying into horticulture or are
already an experienced horticulturist looking to venture further, join
us to learn about how you can start a successful business within the
industry, how you can develop your hobby to a profitable business or
how you can develop your current business. At this roadshow event we
will be discussing the horticulture opportunities in Wales including:_

_Key factors for developing a successful horticultural business._

_How 10 acres or less can generate a living._

_Cropping options, such as high value vegetables, specialist
berries, orchards and vineyards._

_Growing with hydroponics_

_Future outlook_

_ _

_The event will include an opportunity for you to share thoughts and
ideas, and to network. We will also hear from Robb Merchant, White
Castle Vineyard. _

25/10/2017

7:30 – 9:00

Living Off 10acres

Grier Room, Principality House,
National Botanic Garden of Wales,
Middleton Hall, Llanarthne SA32 8HN

Write for us

Have you ever wanted to write for a newspaper, but need to gain experience? Do you have your own blog?
GET IN TOUCH