Dr Sam Rice during run

World Diabetes Day: Hywel Dda Consultant runs to Cardiff GP surgeries to raise awareness of type 2 diabetes / Diwrnod Diabetes y Byd: Ymgynghorydd o Hywel Dda yn rhedeg rhwng meddygfeydd yng Nghaerdydd er mwyn codi ymwybyddiaeth o ddiabetes math 2

A Hywel Dda consultant has pledged to help raise awareness of type 2 diabetes by running to 30 GP surgeries around Cardiff next week in support of World Diabetes Day.
Consultant endocrinologist Dr Sam Rice will start his challenge at 8am from the Diabetes UK Cymru office before heading to GP surgeries all over the city. He will be joined by Diabetes UK Cymru supporters and people living with the condition at various stages along the route.
At each stop Dr Rice will deliver information on PocketMedic, a series of films aimed at reducing your risk of developing type 2 diabetes. The films have been created by healthcare professionals and people living with diabetes and cover a wide range of topics, from diet and exercise to medication and monitoring.

Dr Rice said: “The statistics around type 2 diabetes in Wales are really worrying. One in four of us either has the condition or is at risk of developing it, meaning we are all likely to know someone affected.

“I wanted to do something to raise awareness of this growing issue and highlight that there are things people can do to reduce or even reverse your risk.”
To sponsor Dr Rice, visit www.justgiving.com/fundraising/sam-rice3.

If you are concerned about your risk of developing type 2 diabetes, use Diabetes UK’s free online Know Your Risk tool. This calculates your risk based on key factors such as age, gender, weight and ethnicity. Visit www.diabetes.org.uk/risk.
For more information about PocketMedic visit: http://ehealthdigital.co.uk/video/introducing-pocketmedic-how-to-use-for-patients/ or info@pocketmedic.org
——————————————————————

Mae ymgynghorydd o Hywel Dda wedi addo helpu i godi ymwybyddiaeth o ddiabetes math 2 trwy redeg rhwng 30 o feddygfeydd o amgylch Caerdydd yr wythnos nesaf i gefnogi Diwrnod Diabetes y Byd.

Bydd yr endocrinolegydd ymgynghorol Dr Sam Rice yn dechrau ei her am 8am o swyddfa Diabetes UK Cymru cyn mynd rhedeg i feddygfeydd ledled y ddinas. Ymunwch â chefnogwyr Diabetes UK Cymru a phobl sy’n byw gyda’r cyflwr ar wahanol gamau ar hyd y llwybr.

Ym mhob meddygfa bydd Dr Rice yn darparu gwybodaeth ar PocketMedic, sef cyfres o ffilmiau sydd â’r nod o leihau eich risg o ddatblygu diabetes math 2. Mae’r ffilmiau wedi’u creu gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol a phobl sy’n byw gyda diabetes ac maent yn cwmpasu ystod eang o bynciau, o ddeiet ac ymarfer corff i feddyginiaeth a monitro.

Dywedodd Dr Rice: “Mae’r ystadegau sy’n ymwneud â diabetes math 2 yng Nghymru yn destun pryder mawr. Mae un o bob pedwar ohonom naill ai â’r cyflwr neu mewn perygl o’i ddatblygu, sy’n golygu bod pob un ohonom yn gwybod am rywun sydd wedi’i effeithio.
“Roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth i godi ymwybyddiaeth o’r mater cynyddol hwn ac amlygu bod pethau y gall pobl eu gwneud i leihau eu risg neu hyd yn oed wrthdroi eu risg.”

I noddi Dr Rice, ewch i. www.justgiving.com/fundraising/sam-rice3
Os ydych chi’n poeni am eich risg o ddatblygu diabetes math 2, defnyddiwch yr offeryn ar-lein Diabetes UK ‘Know Your Risk’, sydd am ddim i’w ddefnyddio. Mae’n cyfrifo eich risg yn seiliedig ar ffactorau allweddol megis oedr, rhyw, pwysau ac ethnigrwydd. Ewch i www.diabetes.org.uk/risk.

Am fwy o wybodaeth ar PocketMedic ewch i: http://ehealthdigital.co.uk/video/introducing-pocketmedic-how-to-use-for-patients/ neu info@pocketmedic.org.


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.