16.5 C
Llanelli
Sunday, July 21, 2024

LABOUR AND TORIES MANIFESTOS MEAN MORE AUSTERITY FOR WALES

0
Responding to the IFS' General Election 2024 manifesto analysis, Plaid Cymru candidate for Dwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts said: "The IFS confirms what Plaid Cymru...

LLAFUR A’R CEIDWADWYR YN GOLYGU MWY O DORIADAU I GYMRU

0
Wrth ymateb i ddadansoddiad maniffesto Etholiad Cyffredinol IFS 2024, dywedodd ymgeisydd Plaid Cymru dros Ddwyfor Meirionnydd, Liz Saville Roberts: "Mae'r IFS yn cadarnhau'r hyn mae...

MWY O AELODAU SENEDD PLAID CYMRU YN GOLYGU TEGWCH ARIANNOL I...

0
"Tra bod Llafur yn gallu ail-ddweud 'newid' gymaint ag y mynnant - gwyddom fydd fwy o doriadau dan Starmer" meddai Plaid Cymru Bydd mwy o...

More Plaid Cymru MPs means more voices fighting for “real economic...

0
"While Labour can preach 'change' as much as they like – we know that austerity is here to stay under Starmer" says Plaid Cymru More...

PLAID CYMRU’S FAIR FUNDING PLEDGE IS CENTRAL TO ENDING PRIMARY CARE...

0
Tory austerity and Labour mismanagement of the NHS to blame for GP crisis, says Plaid Cymru A needs-based funding model for Wales is essential to...

CYLLIDO TEG YN GANOLOG I WELLA’R ARGYFWNG GOFAL CYNRADD YNG NGHYMRU

0
Mae torriadau'r Torïaid a chamreolaeth Llafur o'r gwasanaeth iechyd ar fai am yr argyfwng meddygon teulu – Plaid Cymru Mae model ariannu ar sail anghenion...

Plaid Cymru pledge to fight for “economic fairness for Wales”

0
Securing fair funding for Wales, the billions owed to Wales in rail cash, and powers over natural resources are all key pledges in Plaid...

PLAID CYMRU YN CYNNIG EI HUN FEL PLEIDLAIS AMGEN I GEFNOGWYR...

0
"Os ydych chi'n credu yng ngwerthoedd cyfiawnder cymdeithasol, heddwch rhyngwladol, tegwch economaidd i Gymru ac yn cefnogi hawl lleisiau lleol i gael eu clywed,...

Plaid Cymru makes an appeal to Labour voters looking for a...

0
“progressive, alternative voice” “If you believe in the values of social justice, international peace, economic fairness for Wales and support the right of local voices...

RHUN FYDD LLAIS CYMRU YN NADLEUON TELEDU YR ETHOLIAD MEDDAI LEANNE...

0
Rhun ap Iorwerth fydd “llais Cymru” yn ystod y dadleuon a ddarlledir cyn yr etholiad, mae cyn Arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi dweud. Cynrychiolodd...

RHUN WILL BE THE VOICE OF WALES IN ELECTION TV DEBATES...

4
Rhun ap Iorwerth will be "the voice of Wales" during the pre-election televised debates, former Leader of Plaid Cymru Leanne Wood has said today. Leanne...

Westminster short-changing Wales by £4bn say Plaid Cymru

0
Westminster is shortchanging Wales by £4bn from the HS2 project Plaid Cymru have said. The party pledged to fight for the funding Wales is owed. High...

PLAID CYMRU CALL ON VAUGHAN GETHING TO RESIGN

0
Labour First Minister Vaughan Gething has lost the vote of no confidence against him with 29 to 27 votes. Speaking after the vote, Rhun ap...

VAUGHAN GETHING YN TANSEILIO SWYDDFA PRIF WEINIDOG CYMRU, meddai Plaid Cymru

0
Ymhen y bleidlais yfory o ddiffyg hyder yn Vaughan Gething, Prif Weinidog Cymru, dywedodd arweinydd Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth AS: “Wrth dderbyn rhodd o...

VAUGHAN GETHING UNDERMINING THE OFFICE OF FIRST MINISTER, says Plaid Cymru

0
Ahead of tomorrow’s vote of no confidence in Vaughan Gething, the First Minister of Wales, Plaid Cymru leader Rhun ap Iorwerth MS said: “In accepting...

Plaid Cymru “ready to take the fight to the London parties...

0
A general election will be held on 4 July, 2024. Responding to the announcement that a general election will be held, Plaid Cymru Leader Rhun...

Plaid Cymru ends Co-Operation Agreement with Welsh Government

0
Plaid Cymru has ended its Co-Operation agreement with the Welsh Government with immediate effect. Please see the statement below issued by Plaid Cymru Leader Rhun...

Joint Statement With National Fire Chiefs Council (NFCC) On New Home...

0
Fatalities And Casualties Related To E-Bikes And E-Scooters In a joint statement responding to new Home Office numbers on fires, fatalities and casualties related to...

Air Ambulance Charity Welcomes Service Improvement Decision

0
The Wales Air Ambulance Charity has welcomed an NHS Wales decision to move forward with improvements to the service it provides – a development...

Bydd pleidlais i Blaid Cymru ar Fai 2il “yn adeiladu system...

0
Plaid Cymru yn addo brwydro dros ariannu teg, strydoedd mwy diogel, a phwerau dros gyfiawnder wrth lansio maniffesto etholiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Mae...

A vote for Plaid Cymru on May 2nd “will build a...

0
Plaid Cymru pledge to fight for fair funding, safer streets, and powers over justice at launch Police and Crime Commissioner election manifesto A vote for...

Plaid Cymru calls for recall of UK Parliament to stop the...

0
Plaid Cymru has called for an immediate recall of the UK parliament following Israeli air strikes on Gaza aid workers which killed seven people,...

Charity issues tips to help people with dementia in Wales adjust...

0
As winter comes to an end and the days become longer, people across the nation are preparing to put their clocks forward an hour...

Tîm byddar Trafnidiaeth Cymru yn ennill Gwobr Genedlaethol

0
Mae'r Tîm Cymorth Apiau yn Trafnidiaeth Cymru sydd naill ai'n fyddar neu'n drwm eu clyw wedi ennill gwobr yn y categori Cydraddoldeb, Amrywiaeth a...

Transport for Wales all deaf team win national award

0
The App Support Team at Transport for Wales, all of whom are either deaf or hard of hearing, have won the Best Equality, Diversity...

BYDDAI LLYWODRAETH PLAID CYMRU YN RECRIWTIO 500 o FEDDYGON TEULU AC...

0
Mabon ap Gwynfor AS yn amlinellu cynllun Plaid Cymru i fynd i’r afael â’r Argyfwng Iechyd   Heddiw mae Plaid Cymru wedi nodi ei chamau i...

0
Ardal Southern SW League Final Score Mumbles Rangers 2 - Canton FC. 1 On a sunny yet cold blustery afternoon at the Swansea Bay Sports Stadium,...

A PLAID CYMRU GOVERNMENT WOULD RECRUIT 500 GPS AND RESTORE JUNIOR...

0
Mabon ap Gwynfor MS sets out Plaid Cymru’s plan to tackle the Health Crisis Plaid Cymru has today set out its steps to tackle the...

Dim ond pleidlais i Blaid Cymru fydd yn rhoi buddiannau Cymru...

0
Bydd ethol mwy o ASau Plaid Cymru yn etholiad cyffredinol y DU yn cadw’r Torïaid allan, yn rhoi buddiannau Cymru yn gyntaf ac yn...

Only a vote for Plaid Cymru will put Wales’ interests first...

0
Electing more Plaid Cymru MPs at the UK General election will keep the Tories out, put Wales’ interests first and send a message to...

Bus reform will prioritise needs of passengers over profit, says Lee...

0
The next steps to a more connected public transport system for Wales have been published. A new “ Roadmap to Bus Reform” from the Welsh...

Leading Charity Rebrands, As UK Net Zero Transition Propels Its Mission...

0
Electrical Safety First’s new visual identity harnesses ‘green electrical glow’ and ‘on’ power icon. New strapline ‘Powering change + saving lives’ reflects life-and-death...

West Lothian Teenagers To Enter A Virtual Reality World Of Electrical...

0
Livingston-based Flosverse Techsphere creates immersive VR experience. Students can experience and tackle electrical safety threats in the home. Project specially selected by panel...

Woman sentenced after serious Swansea city centre assault

0
25-year-old Emily Williams, from Kidwelly, has been given a five-year prison sentence after a serious assault in Swansea city centre. The assault took place in...

Plaid Cymru yn cyhuddo Llafur o beidio â gwrando ar “sector...

0
Wrth i’r Senedd wrthod cynigion ar gynllun ffermio cynaliadwy, taclo bTB o drwch blewyn Mynychodd miloedd brotest ym Mae Caerdydd ddydd Mercher Mae Plaid Cymru wedi...

Plaid accuse Labour of not listening to a “sector under siege”

0
As Senedd votes on sustainable farming scheme, tackling bTB narrowly fall Thousands attended protest in Cardiff Bay on Wednesday Plaid Cymru have accused the Labour of...

Decorated Welsh boxer tests his toughness with IRONMAN Swansea and Llanelli...

0
Ashley Williams has already reached the highest peaks of competitive boxing. Born in Bridgend, he has competed for Wales at numerous tournaments, and even...

‘Bydd Siarter Budd-daliadau Cymru yn ei gwneud yn haws i bobl...

0
Mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip wedi addo bod "gan Siarter Budd-daliadau Cymru y potensial i fod o fudd i...

‘Welsh Benefits Charter will make it easier for people to claim...

0
“Welsh Benefits Charter has the potential to benefit thousands of people living in poverty,” Minister for Social Justice and Chief Whip Jane Hutt has...

Arweinydd Plaid Cymru yn dadlau dros gysylltiadau agosach ag Iwerddon

0
Arweinydd Plaid Cymru yn dadlau dros gysylltiadau agosach ag Iwerddon ac aelodaeth o'r farchnad sengl fel mater o frys yn araith gyweirnod Cork   Heddiw, bydd...

Plaid Cymru Leader makes case for closer links with Ireland

0
Plaid Cymru Leader makes case for closer links with Ireland and single market membership as a matter of urgency in Cork keynote speech Plaid Cymru...

Surge In Burns To Children From Hair Straighteners

0
BEAUTY BURNS: SHOCKING SURGE OF MORE THAN 20% IN HAIR STRAIGHTENER BURNS TO CHILDREN  Increase is seen in the most serious burns treated...

Mumbles Rangers V Pontyclun

0
Ardal Southern League SW Division Result Mumbles Rangers 2 - Pontyclun 1 Like the newly installed Big Wheel located at Mumbles head the wheel of fortune...

SENEDD VOTES UNANIMOUSLY TO BACK OUR STEEL INDUSTRY IN CLEAR DIVISION...

0
Tuesday evening the Welsh Labour Party pushed a vote in the Senedd calling on all parties to back the steel industry in South...

Newidiadau nodedig yn cael eu cyflwyno gan Wasanaeth Gwaed Cymru i...

1
Gall mwy o bobl nag erioed o'r blaen ymuno â chofrestr mêr esgyrn Gwasanaeth Gwaed Cymru i helpu cleifion i oresgyn canserau gwaed ac...

Landmark changes introduced by the Welsh Blood Service to increase blood...

0
More people than ever before can now join Welsh Blood Service’s bone marrow registry to help patients overcome blood cancers and blood disorders, in...

Arweinydd Plaid Cymru i amlinellu gweledigaeth yn dilyn adroddiad y Comisiwn...

0
Rhaid i Gymru gymryd y camau nesaf ar ei thaith gyfansoddiadol, mae Arweinydd Plaid Cymru, Rhun ap Iorwerth wedi dweud, ganychwanegu bod croesawu rhagor...

Plaid Cymru leader to set out vision following Constitutional Commission report

0
Wales must boldly take the next steps on its constitutional journey, Plaid Cymru Leader Rhun ap Iorwerth has insisted, adding that embracing further powers...

Prosiectau adfywio Treforys a Chaerfyrddin yn cael eu canmol gan y...

0
Mae Aelodau o'r Senedd wedi canmol prosiectau lleol yn Nhreforys a Chaerfyrddin fel enghreifftiau ysbrydoledig o ymdrechion lleol i adfywio canol trefi. Mae adroddiad newydd a...

Morriston and Carmarthen regeneration projects praised by Senedd

0
Local projects in Morriston and Carmarthen have been praised by Members of the Senedd as inspiring examples of local efforts to revitalise town centres. A...