Garden’s core mission – the largest exhibition of apple varieties in Wales

 

Apple Weekend is here again at the National Botanic Garden of Wales with a two-day celebration of everyone’s favourite fruit on October 21st and 22nd.

 

The Botanic Garden is home to the Welsh Heritage Orchard and the Apple Weekend will see the only, and largest, display in Wales of native Welsh apple varieties and those from elsewhere in the UK.

 

So come and find out about Welsh apple varieties and which would be the best varieties to grow in your own garden at home.

 

The Apple Display and Identification service will be in the Marquee and don’t forget that if you have an unidentified fruit tree in your garden, bring the fruit in for identification*.

 

Apple bobbing, making an apple bird feeder, quizzes, trails and a stunning display of around 400 varieties are just some of the fruity treats in store for the Carmarthenshire attraction’s annual Apple Weekend. And, if you have apples, why not bring them along and have a go at making your own juice with the Botanic Garden apple press? (Bring your own bottles, too).

Also, it’s a great time of year to take our Autumn Colour Tree Trail so pick up a copy on your way in and have a walk around some of the Garden’s stunning arboreal treasures.

 

The Garden is open from 10am to 6pm with last entry at 5pm.

 

Admission to the Garden is £10.50 (including Gift Aid) for adults and £4.95 for children five to 16 years of age. Entry is FREE for Garden members and parking is free for all.

 

For more information about this or other events, call 01558 667149 or email info@gardenofwales.org.uk

 

This event is part of the National Botanic Garden of Wales’ Growing the Future project. 

 

* If you want your fruit identified, please bring along three typical examples of each variety of your apples with stalks and eye intact. Any additional information you can supply – e.g. if it’s a ‘cooker’, how does it cook? and how well does the variety keep? – would be appreciated.

Cenhadaeth graidd yr Ardd – yr arddangosfa fwyaf o amrywiaethau o afalau yng Nghymru

 

Daw penwythnos  o ddathlu hoff ffrwythyn pawb yn ôl i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ar Hydref 21-22.

 

Mae’r Ardd Fotaneg yn gartref i Berllan Treftadaeth Cymru a fydd gan Benwythnos Afalau’r unig arddangosfa o fathau o afal Cymreig brodorol, a rhai o lefydd arall yn y DU.

Felly dewch i ddarganfod mwy am fathau o afal Cymreig a pha rai fyddai’r mathau gorau i dyfu yn eich gardd eich hun.

 

Fe fydd y Gwasanaeth Arddangos ac Adnabod Afalau ar gael yn y Babell Fawr, a pheidiwch ag anghofio os oes gennych chi goeden ffrwythau anhysbys yn eich gardd, dewch â’r ffrwythau gyda chi i gael eu hadnabod*.

 

Bydd dowcio am afalau i’w fwynhau, a’r cyfle i greu porthwr afal i adar, y ogystal â chwisiau, llwybrau ac arddangosfa syfrdanol o oddeutu 500 o wahanol fathau, dyma ychydig o’r pethau ymlaen am Benwythnos Afalau’r Ardd, sydd wedi’i leoli yn Sir Gaerfyrddin.

 

Ac, os oes gennych chi afalau, pam na wnewch chi ddod â nhw gyda chi a gwneud sydd eich hun gyda gwasg afalau’r Ardd Fotaneg? (dewch â’ch poteli eich hun hefyd).

 

Mae’n amser arbennig o’r flwyddyn i fynd ar ein Llwybr Lliwau’r Hydref, felly casglwch gopi ar eich ffordd i mewn a cherddwch o amgylch rhai o’r trysorau gwyllt anhygoel.

Mae’r Ardd ar agor rhwng 10yba  6yh, gyda’r mynediad diwethaf am 5yh.

 

Mae mynediad i’r Ardd yn £10.50 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) i oedolion a £4.95 i blant rhwng pump a 16 mlwydd oed.  Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd a pharcio am ddim i bawb.

 

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad hwn, gan gynnwys amserlen am y ddau ddiwrnod o sgyrsiau ac arddangosfeydd ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

 

Mae’r digwyddiad hwn fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol gan yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

 

 

* Os ydych chi am i’ch ffrwythau cael eu hadnabod, dewch â thair enghraifft gyffredin o bob amrywiaeth o’ch afalau gyda’u choesau a llygad yn gyfan.  Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol y gallwch roi – e.e os yw’n addas i goginio, sut mae’n coginio? A pha mor dda y mae’r amrywiaeth yn cadw? – yn cael ei werthfawrogi.

 


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.

SHARE
Previous articlePolice & Crime Panel
Next articleNew School