The National Botanic Garden of Wales is delighted to announce the appointment of three new trustees.

 

Engineer Mike Woods, wildlife expert and author Pat O’Reilly MBE and a former Liberal Democrat Shadow Minister at the National Assembly Eluned Parrott have all joined the Garden team.

 

Welcoming the new arrivals, trustee chairman Rob Jolliffe said: “I’m delighted that Mike, Pat and Eluned are joining Team Garden.  We are always keen to increase the experience, knowledge and skill-set of the trustee board and these three bring all of that and more in abundance.”

 

Mike Woods is a Chartered Engineer and graduated with both his first degree and PhD from the University of Bath before lecturing there. He then joined PricewaterhouseCoopers, specialising in financial modelling, before becoming the Technical Adviser to the PPP Arbiter for London Underground.  He is currently benchmarking specialist for the Mayor of London’s Independent Investment Programme Advisory Group and an independent consultant.  

 

After 20-years in science and engineering, Pat O’Reilly moved to Wales in 1981, setting up a consultancy in opportunity management. He has chaired Government policy reviews and strategy development committees; for 12 years he chaired Welsh Government’s advisory committees on fisheries, ecology, recreation and conservation, latterly serving as deputy chair of the Countryside Council for Wales. Author of 30 books, Pat is co-director of First Nature Publishing, specialising in wildlife, ecology and countryside topics.

 

Eluned Parrott is director of marketing consultancy Parrott Communications and a former member of the National Assembly for Wales. She was the Liberal Democrat Shadow Minister for Business, Enterprise, Transport and Europe.

 

Originally from Abergavenny, Eluned attended Cardiff University and went on to undertake marketing and public engagement roles for Techniquest, National Youth Arts Wales and Cardiff University before entering politics. She lives with her family in the Vale of Glamorgan.

 

Mr Jolliffe described the new arrivals as “tremendous boon” for the strategic oversight of the Carmarthenshire-based charity.

 

* The National Botanic Garden of Wales opened in May 2000 – the first national botanic garden to be created in the new millennium. The Garden is a charity which receives financial support from the Welsh Government. The Garden’s mission to inspire, educate and conserve has not only made it a beautiful place to visit but a fascinating and relevant one too.

 

For more information about the Garden’s trustees, go to https://botanicgarden.wales/about-the-garden/trustees/ or email info@gardenofwales.org.uk or call 01558 667149

 

 

 

O’r chwith/from left: Eluned Parrott, Mike Woods, Pat O’Reilly

 

 

 

Mae bwrdd rheoli’r Ardd yn tyfu

 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn falch i gyhoeddi’r penodiad o dri ymddiriedolwr newydd.

 

Mae’r peiriannwr Mike Woods, arbenigwr ar fywyd gwyllt Pat O’Reilly MBE a chyn Gweinidog yr Wrthblaid Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad Cenedlaethol, Eluned Parrot wedi ymuno tîm yr Ardd.

 

Yn croesawu’r aelodau newydd, meddai’r cadeirydd Rob Jolliffe:  “Rwyf wrth fy modd bod Mike, Pat ac Eluned yn ymuno â Thîm yr Ardd.  Rydym wastad yn awyddus i gynyddu profiad, ymwybyddiaeth a sgiliau’r bwrdd o ymddiriedolwyr ac mae’r tri hyn yn dod â digonedd o hyn.”

 

Mae Mike Woods yn Beiriannydd Siartredig ac wedi graddio gyda’i gradd gyntaf a’i PhD o Brifysgol Caerfaddon cyn darlithio peirianyddiaeth yna.  Fe wnaeth yna ymuno â PriceWaterhouseCoopers, yn arbenigo ym modelu ariannol, cyn dod yn Ymgynghorydd Technegol i’r Canolwr PPP am London Underground.  Yn bresennol, mae’n arbenigwr i Grŵp Cynghori Annibynnol Buddsoddi Rhaglenni a’n ymgynghorydd annibynnol.

 

Yn dilyn 20 mlynedd yng ngwyddoniaeth a pheirianyddiaeth, gwnaeth Pat O’Reilly symud i Gymru yn 1981, a sefydlu ymgynghoriaeth yn rheolaeth cyfleoedd.  Mae wedi cadeirio ar arolygon o bolisïau’r Llywodraeth ac ar bwyllgorau o ddatblygiad strategol; am 12 mlynedd fe wnaeth gadeirio pwyllgorau ymgynghorol Llywodraeth Cymru ar bysgodfeydd, ecoleg, adloniant a chadwraeth, drwy fod yr is-gadeirydd o CCGC (Cyngor Cefn Gwlad Cymru) yn ddiweddarach.  Yn awdur o 30 o lyfrau, mae Pat yn gyd-gyfarwyddwr o Gyhoeddi First Nature, yn arbenigo ym mywyd gwyllt, ecoleg a phynciau cefn gwlad. 

 

Mae Eluned Parrott yn gyfarwyddwraig o’r ymgynghoriaeth marchnata Parrott Communications ac yn gyn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru.  Mi oedd hi’n Weinidog yr Wrthblaid Democratiaid Rhyddfrydol am Fusnes, Mentrau, Trafnidiaeth ac Ewrop.  O’r Fenni yn wreiddiol, fe wnaeth Eluned fynychu Prifysgol Caerdydd fe wnaeth hi yna mynd ymlaen i ymgymryd â swyddi marchnata ac ymgysylltiad cyhoeddus i Techniquest, Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru a Phrifysgol Caerdydd cyn dechrau yng ngwleidyddiaeth.  Mae’n byw gyda’i theulu ym Mro Morgannwg.

 

Disgrifiodd Mr Jolliffe bod cyrhaeddiad yr aelodau newydd yn “fantais enfawr” am oruchwyliaeth strategol yr elusen, sydd wedi’i seilio yn Sir Gaerfyrddin.

 

* Agorodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ym mis Mai 2000 – yr ardd fotaneg genedlaethol cyntaf i gael ei chreu yn y mileniwm newydd.  Mae’r Ardd yn elusen sy’n derbyn cymorth ariannol o Lywodraeth Cymru.  Mae cennad yr Ardd i ysbrydoli, addysgu a chadw nid yn unig wedi ei gwneud yn lle prydferth i ymweld ag ond un hynod ddiddorol ac yn berthnasol hefyd.

 

Am fwy o wybodaeth am ymddiriedolwyr yr Ardd, ewch i https://garddfotaneg.cymru/about-the-garden/trustees/ neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk neu ffoniwch 01558 667149


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.