Plaid Cymru has challenged the Labour Government to hold a vote on a rise in tuition fees in Wales.

The Cabinet Secretary for Education Kirsty Williams, the sole Liberal Democrat AM in the National Assembly and the Labour Government, told the Senedd chamber in July that she intended to raise tuition fees in Wales.

Mid and West AM Simon Thomas, raised the issue in the Senedd chamber this week and called for the Labour administration to bring forward a debate and force Labour Assembly Members to vote on the matter.

Plaid Cymru AM Simon Thomas said:

“On the 11 July the Cabinet Secretary for Education made a statement in the Senedd Chamber saying that she intended to raise tuition fees in Wales and that was a signal that she’d persuaded the Labour Cabinet, of course, to adopt the Lib Dem policy on tuition fees.

“When will Assembly Members be discussing and voting upon the statutory instruments that will bring in the rise in tuition fees in Wales. I really look forward to see the Labour Government in Wales dragoon their backbench members to vote for a tuition fee rise here in Wales when, of course, they so successfully opposed it with the DUP’s support in the House of Commons earlier this month. Let’s see if we can replicate that victory here in Wales. Will Labour have the courage to bring a statutory instrument to this Chamber so that we can all vote upon it?”

“The proposal to raise tuition fees in Wales has been introduced by the Liberal Democrat member of the Labour Government whose party’s double dealing on tuition fees should be an embarrassment to Labour not a reason to follow their example of debt-increasing hikes in fees.”

Shadow Cabinet Secretary for Education Llŷr Gruffydd added:

“The only place where Labour is in power is here in Wales, but we are still waiting for a vote on the future of tuition fees here in Wales. Labour MPs from Wales in the House of Commons proclaim they are against any rise but they cannot influence the decision.

“Is it not time to give us the same opportunity in the National Assembly for Wales?

“Labour fought an election campaign in June on the promise of scrapping tuition fees, yet the Labour government in Wales is now hiking up these fees to eye-watering levels. Until Labour practices in government in Cardiff what it preaches in opposition at Westminster then why should we trust a word they say?

“Plaid Cymru wants to see university education made affordable for everyone. We won’t let Labour price young people out of education.”

Herio’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru dros ffioedd dysgu

  

 

Heriodd Plaid Cymru’r Llywodraeth Lafur i gynnal pleidlais ar gynyddu ffioedd dysgu yng Nghymru.

 

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Kirsty Williams, yr unig AC Democratiaid Rhyddfrydol yn y Cynulliad Cenedlaethol a’r Llywodraeth Lafur, wrth siambr y Senedd ym Mis Gorffennaf ei bod yn bwriadu codi’r ffioedd dysgu yng Nghymru.

 

Cododd AC y Canolbarth a’r Gorllewin, Simon Thomas y mater yn siambr y Senedd yr wythnos hon a galwodd ar y weinyddiaeth Llafur i gyflwyno dadl a gorfodi Aelodau Cynulliad y Blaid Lafur  i bleidleisio ar godi ffioedd dysgu.

Dywedodd AC Plaid Cymru, Simon Thomas:

 

“Ar yr 11eg o Orffennaf, gwnaeth Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ddatganiad yn siambr y Senedd yn dweud ei bod yn bwriadu codi’r ffioedd dysgu yng Nghymru ac roedd hynny’n arwydd ei bod wedi perswadio’r Cabinet Llafur, wrth gwrs, i fabwysiadu polisi y Democratiaid Rhyddfrydol ar ffioedd dysgu.

 

“Pryd fydd Aelodau Cynulliad yn trafod a phleidleisio ar yr offerynnau statudol sydd am godi’r ffioedd dysgu yng Nghymru? Rwy’n edrych ymlaen i weld y Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn dragŵnio eu haelodau meinciau cefn i bleidleisio o blaid codi’r ffioedd dysgu yma pan fe wrthodwyd hynny  gyda chefnogaeth y DUP yn Nhŷ’r Cyffredin yn gynharach y mis hwn. Gadewch i ni weld os fedrwn ni adlewyrchu’r fuddugoliaeth honno yng Nghymru. A fydd gan Llafur y dewrder i ddod ag offerynnau statudol i’r Siambr hon fel ein bod ni gyd yn medru pleidleisio arno?”

 

“Mae’r cynnig o godi’r ffioedd dysgu yng Nghymru wedi ei gyflwyno gan aelod o’r Democratiaid Rhyddfrydol yn y Llywodraeth Lafur a dylai dichell y blaid hon o ran codi ffioedd dysgu fod yn destun cywilydd i’r Blaid Lafur ac nid rheswm i ddilyn ôl eu traed a chynyddu dyledion ffioedd.”

 

Ychwanegodd y Gweinidog Cysgodol ar Addysg Llŷr Gruffydd:

 

“Cymru yw’r unig le ble mae Llafur mewn grym, ond rydyn ni’n dal i ddisgwyl pleidlais ar ddyfodol ffioedd dysgu yma. Dywed ASau Llafur o Gymru yn y Tŷ Cyffredin eu bod yn erbyn unrhyw gynnydd ond dydyn nhw methu â dylanwadu eu penderfyniad.

 “Onid ydy hi’n amser i roi’r un cyfle yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru?

 

“Brwydrodd Llafur ymgyrch etholiadol ym mis Mehefin ar yr addewid o sgrapio ffioedd dysgu, ond eto, mae’r Llywodraeth Lafur yng Nghymru yn codi’r ffioedd. Hyd nes bod Llafur yn gwneud yn y llywodraeth yng Nghaerdydd fel y mae’n nhw’n dweud yn yr wrthblaid yn San Steffan, pam y dylen ni ymddiried ynddyn nhw?

“Mae Plaid Cymru am weld addysg brifysgol yn fforddiadwy i bawb. Wnawn ni ddim gadael i Lafur dynnu addysg o afael pobl ifanc Cymru.”

 

 
 


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.