Ar y llwybr llithrig? Teiars saff?

 

Peidiwch â rhoi eich hun ar y llwybr llithrig. Dyna neges Uned Diogelwch Ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin, sy’n targedu diogelwch teiars ar ffyrdd ein sir.

 

Mae’r ymgyrch diogelwch teiars yn cyd-fynd â ‘Mis Cenedlaethol Diogelwch Teiars’. Mae’r neges yn syml – dylai gyrwyr archwilio eu teiars yn aml ac yn enwedig cyn siwrne hir. Dylai gyrwyr gymryd gofal o’u teiars, sicrhau bod y pwysedd aer ynddynt yn gywir a’u newid pan fyddant wedi’u treulio neu wedi’u difrodi.

 

Rhaid i drwch gwadnau teiars ceir, cerbydau nwyddau ysgafn a threlars ysgafn fod o leiaf 1.6mm ar draws tri chwarter canolog y gwadn o amgylch holl gylchedd y teiar. Yn gyfreithlon, rhaid i drwch gwadnau teiars beiciau modur, cerbydau mawr a cherbydau sy’n cludo teithwyr fod o leiaf 1mm.

 

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr Amgylchedd: “Mae gwneud yn siŵr bod eich teiars wedi’u chwyddo i’r gwasgedd gwynt cywir yn hollbwysig i’ch diogelwch ar y ffordd. Mae teiars heb ddigon o aer ynddynt yn effeithio ar eich gallu i drafod cerbyd ac ar afael y cerbyd, ac maent yn llawer mwy tebygol o golli aer yn sydyn, yn enwedig wrth deithio’n gyflym ar draffyrdd.

 

“Mae deddfwriaeth y Deyrnas Unedig yn mynnu bod gan eich cerbyd y math iawn o deiars ar gyfer y math o gerbyd yr ydych yn ei yrru ac at y diben y mae’n cael ei ddefnyddio.

 

“Mae’n ofynnol yn gyfreithiol bod gyrwyr yn sicrhau bod gwadnau eu teiars yn ddigon dwfn cyn gyrru ar y ffordd.

 

“Mae sicrhau bod pob teiar mewn cyflwr da yn rhan bwysig o gynnal a chadw car.  Mae cosb lem am yrru â theiars diffygiol; ar hyn o bryd, gallech gael dirwy hyd at £2,500 a thri phwynt cosb fesul teiar diffygiol.”

 

Os ydych yn ansicr ynghylch dyfnder gwadnau teiars eich car, ffordd hawdd o archwilio’r teiars yw drwy ddefnyddio Tread Buddy. I gael eich Tread Buddy rhad ac am ddim (y gellir ei ddefnyddio hefyd fel darn arian ar gyfer trolïau) anfonwch neges e-bost at DiogelwchFfyrdd@sirgar.gov.uk, anfonwch neges at y tîm ar Facebook @CarmarthenshireRoadSafety neu anfonwch neges uniongyrchol ar Twitter @CarmsRoadSafety. Fel arall, ewch i’r wefan www.tyresafe.org i ddod o hyd i’ch arwerthwr teiars lleol er mwyn iddynt gael golwg ar eich teiars yn rhad am ddim.

 

 

Tread carefully not to end up on skid row

 

Don’t end up on skid row. That’s the message from Carmarthenshire council’s road safety unit targeting tyre safety on our county roads.

 

The tyre safety campaign coincides with ‘National Tyre Safety Month’. The message is simple, tyres should be checked frequently and especially before a long journey. Drivers should take care of their tyres, keep them correctly inflated and replace them when worn or damaged.

 

Passenger vehicles (other than motorcycles) for not more than 8 seated passengers, Goods vehicles (not exceeding 3,500kg max gross weight), Light trailers (not exceeding 3,500kg max gross weight), must have a tread depth of at least 1.6mm across the central three-quarters of the breadth of the tread and around the entire circumference. Most vehicles larger than those listed above and motorcycles 50cc and over with or without a sidecar, must have a minimum legal tread depth of 1mm.

 

County executive board member for environment Cllr Hazel Evans, said: “Making sure your vehicle has the correct tyre pressure is vital to your safety on the road. Under-inflated tyres affect handling and grip, and are also much more likely to have a dangerous sudden rapid deflation, especially on high-speed motorway journeys.

 

“UK law requires that your vehicle is fitted with the correct tyre for the vehicle type you are driving and for the purpose for which it is being used.

 

“Drivers are required by law to ensure there is sufficient tread on their tyres before they take to the road.

 

“It is a vital part of car maintenance to ensure that all tyres are in good condition. To drive with defective tyres carries a high penalty; currently a fine of up to £2,500 and three penalty points per defective tyre.”

 

If you’re unsure of your car tyre’s tread depth, an easy way to check is by using a Tread Buddy. For your free Tread Buddy (which also acts as a trolley coin) simply email the road safety team on roadsafety@carmarthenshire.gov.uk. Or message them on Facebook @CarmarthenshireRoadSafety or DM on Twitter @CarmsRoadSafety Alternatively log onto www.tyresafe.org to find your local tyre retailer for a free tyre health check.

 


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.