Cafodd y 25 o bobl a ddaeth ynghyd gyda’r hwyr ar ddiwrnod hyfryd o haf i ymweld â Phrosiect Corsydd Sir Gaerfyrddin ar Gomin Pyllau Cochion, ger Horeb, amser wrth eu boddau.

Mae Pyllau Cochion yn un o blith chwe chomin sy’n nodedig am eu cynefin corslyd pwysig. Gan taw ar fawndir y byddent yn cerdded roedd angen gwisgo welingtons ar y bobl a ddaeth ynghyd. Dan arweiniad Sam Bosanquet o Gyfoeth Naturiol Cymru aeth y grŵp ar daith i ddarganfod sut y mae corsydd yn cael eu ffurfio ac i ddysgu rhagor am fywyd gwyllt rhyfeddol y math hwn o gynefin.

Disgrifiodd Sam sut y cawsai’r corsydd eu ffurfio dros filoedd o flynyddoedd. Trwy wasgu gwialen fesur i lawr trwy’r fawnog, gwelwyd bod dyfnder y mawn yn fwy na 6 metr – hynny yw bod y mawn hwnnw wedi ymffurfio dros 6000 o flynyddoedd! Cafodd y grŵp gyfle i gael golwg agos ar rai o’r planhigion sy’n nodweddiadol o’r gors – megis migwyn, plu’r gweunydd, llugaeron a’r gwlithlys parasitig sy’n defnyddio dafnau gludiog i ddenu ac i ddal pryfed.

Dysgodd y grŵp fod modd dod o hyd i dystiolaeth – drwy astudio’r creiddiau mawn a godir o gorsydd fel y rhain, gan hoelio sylw ar olion y planhigion a’r paill sydd yn y creiddiau hynny – fod newidiadau wedi bod o ran yr hinsawdd yn y gorffennol. Yn ogystal mae gan y gors dystiolaeth o ffrwydradau gan losgfynyddoedd filoedd o filltiroedd i ffwrdd, a hynny ar ffurf haenen denau o ludw folcanig (teffra) a oedd wedi disgyn ar y gors ac a oedd wedi ei gadw yn y gors.

Cliciwch yma os ydych am gael golwg ar rai o luniau’r ymweliad.

From Carmarthenshire Biodiversity Partnership newsletter June to August 2014.


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.