National Botanical Garden of Wales, Member's day

Welsh treasures in the Garden

A treasure trove of the unusual and unique with a strong Welsh flavour is set to transform the National Botanic Garden of Wales, as the Derwen Antiques Fair prepares to return.

Antiques, collectables, retro and vintage will take centre stage among the rare and endangered blooms at the Carmarthenshire attraction on January 28 and 29.

The Derwen Fairs flagship event has increased from just 23 stalls in the early days, to more than 100 dotted around the site including Theatr Botanica, the Garden Marquee and the impressive Regency-era Principality House.

Visitors can view Welsh art, Welsh pottery and Welsh oak furniture among the Mediterranean plants in Lord Norman Foster’s Great Glasshouse, and a vintage market will take over the entire courtyard.

Organiser Brita Rogers said: “There are fewer antique fairs in Wales these days. We want to cater for everyone, from those interested in collecting traditional antiques to others looking for something a bit retro. We thought we would go with the times.”

A large range of country pine furniture, rare books, Treen and Ewenny pottery will be on show along with taxidermy and the exotic. The Vintage Market houses smaller marquees showing off vintage toys, clothing and retro furniture plus numerous up-cycled furniture and quirky items.

Brita added: “The fair will showcase Welsh areas of collecting including Welsh pottery, Welsh art and furniture. Richard Bebb will be displaying a rich array of Welsh paintings including artists such as Kyffin Williams. Welsh textiles will also be a main feature at the fair. There will be a huge range of welsh tapestry blankets on display with their extensive colour range and intrinsic patterns.”

A selection of militaria stands will display unusual items, including rare medals, military swords and vintage fire arms. From furniture to fishing reels, Persian carpets to exquisite jewellery, most areas of collecting will be included, plus some rare items.

One important collection to be showcased is an interesting collection of Wemyss ware. This line of pottery hailed from Kirkcaldy in Fyfe, Scotland and is popular with collectors, with some rarer items commanding four figure sums. BBC TV’s Bargain Hunt programme recently filmed their at the Botanic Garden fair, with one contestant picking a rare Wemyss piece decorated with a daffodil to take to auction. Helen and Alistair, who sold the pot, are back to display their impressive Wemyss collection, including a rare heart-shaped inkwell.

The Garden and the fair are open from 10am to 4.30pm (last entry is 3.30pm). Admission to the garden is £3, with free parking.

For more information about this event and other Garden events, call 01558 667149, visit https://botanicgarden.wales or email info@gardenofwales.org.uk
For more info about Derwen Antiques, visit www.derwenantiques.co.uk

Trysorau Cymreig yn yr Ardd

Mae trysor cudd Cymreig, o’r anghyffredin i’r unigryw i drawsffurfio Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, wrth i Ffeiriau Derwen dychwelyd.

Bydd hen bethau, pethau casgladwy, retro a hen ffasiwn yn cymryd i’r llwyfan ymhlith y blodau prin ac sydd mewn peryg yn yr atyniad yn Sir Gaerfyrddin ar Ionawr 28 a 29.

Mae digwyddiad fflaglong Ffeiriau Derwen wedi cynyddu o 23 stondin yn y dyddiau cynnar, i fwy na 100, wedi gwasgaru ar draws y safle gan gynnwys Theatr Botanica, Pabell Fawr yr Ardd a Thŷ Principality, o gyfnod y Rhaglywiaeth.

Gall ymwelwyr gweld celf Gymreig, crochenwaith Cymreig a chelfi derw Cymreig ymhlith y planhigion Canoldirol yn Nhŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Norman Foster, a fydd marchnad hen ffasiwn yn cymryd dros y cwrt cyfan.

Meddai’r trefnydd, Brita Rogers:  “Mae yna llai o ffeiriau hen bethau yng Nghymru’r dyddiau yma.  Rydym ni am gynnig rhywbeth i bawb, i’r rheini gyda diddordeb yn casglu hen bethau traddodiadol i eraill sy’n edrych am rywbeth ychydig ‘retro.’  Yr ydym am symud gyda’r amser.”
Bydd yna amrywiaeth mawr o gelfi pinwydden, llyfrau prin a chrochenwaith Treen ac Ewenny  ar ddangos ynghyd â thacsidermi a’r egsotig.  Bydd yna babellu llai o faint yn y Farchnad Hen Ffasiwn yn arddangos hen deganau, dillad a chelfi retro gydag amrywiaeth o gelfi ac eitemau hynod wedi eu ‘uwch-gylchu.’

Ychwanegodd Brita:  “Bydd y ffair yn arddangos ardaloedd Cymreig o gasglu gan gynnwys crochenwaith Cymreig, celf a chelfi Cymreig.  Bydd Richard Bebb yn arddangos nifer helaeth o baentiadau Cymreig gan arlunwyr megis Kyffin Williams.  Bydd gwaith brethyn Cymreig hefyd yn cael sylw arbennig yn y ffair.  Bydd yna amrywiaeth anferth o flancedi tapestri Cymreig ar ddangos gyda’u hamrywiaeth eang o liwiau a phatrymau. “

Bydd dewis o stondinau milwrol yn arddangos eitemau anghyffredin, gan gynnwys medalau prin, cleddau milwrol a hen ddrylliau.  O gelfi i riliau pysgota, carped Persiaidd i emwaith cain, caiff pob ardal o gasglu eu cynnwys, gydag eitemau eraill prin.

Un casgliad pwysig fydd ar ddangos bydd gasgliad diddorol o nwyddau Wemyss.  Mae’r math yma o grochenwaith yn tarddu o Kirkcaldy yn Fyfe, Yr Alban ac yn boblogaidd gyda chasglwyr, gydag eitemau eraill, mwy prin yn gorchymyn symiau o arian pedwar ffigwr.  Fe wnaeth rhaglen deledu Bargain Hunt y BBC ffilmio yma’n ddiweddar, gydag un cystadleuwr yn dewis darn Wemyss wedi addurno gyda chennin Pedr i fynd i arwerthiant.  Bydd Helen ac Alistair, a wnaeth gwerthu’r pot, dychwelyd i’r ffair i ddangos eu casgliad Wemyss sylweddol, gan gynnwys pot inc prin siâp calon.

Mae’r Ardd a’r ffair ar agor o 10yb hyd at 4:30yp (mynediad diwethaf am 3:30yp).  Mae mynediad i’r Ardd yn £3, gyda pharcio am ddim.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad yma, neu unrhyw ddigwyddiad arall, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

Am fwy o wybodaeth am Ffeiriau Derwen, gwelwch www.derwenantiques.co.uk

 

 

 

 


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.