Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda datblygwr lleol i symud ardal o gynefin glaswelltir corsiog o safle datblygu tai cyfagos i Barc Gwledig Llyn Llech Owain. Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith yn cael ei ariannu gan y datblygwyr fel rhan o’u caniatâd cynllunio.

Mae’r ardal o laswelltir yn gynefin delfrydol ar gyfer glöyn byw prin sef Britheg y Gors Euphydryas aurinia, sydd i’w gael yn yr ardal (ac yn wir, y parc hwn!). Rydym yn gobeithio trwy arbed y darn hwn o gynefin y bydd yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol gan y glöyn byw. Bydd y glaswelltir yn darparu llawer o’r planhigion neithdar a ddefnyddir gan y glöyn byw llawn dwf, lleoedd i aeafgysgu ymysg y twmpathau glaswellt, ac yn bwysicaf oll, mae’n cynnwys Tamaid y Cythraul – sef yr unig blanhigyn y mae’r lindys yn ei fwyta.

Mae’r tyweirch yn cael eu codi gyda theclyn a gynlluniwyd yn arbennig ar beiriant cloddio. Bydd yn torri’r tyweirch yn sgwariau ac yn codi haen o bridd gyda’r dywarchen.

Yna cânt eu cludo i Barc Llyn Llech Owain ar ôl-gerbyd a’u roi yn yr ardal a gliriwyd o bridd gan ddefnyddio teclyn arall a gynlluniwyd yn arbennig.

Bydd y maes yn cael ei fonitro a’i reoli gan Brosiect Britheg y Gors Caeau Mynydd Mawr yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf i weld sut y mae’r glaswelltir yn datblygu yn ei gartref newydd.

From Carmarthenshire Biodiversity Partnership newsletter June to August 2014.


Can YOU Help?

… we have a small favour to ask. More people are reading the West Wales Chronicle than ever but advertising revenues across the media are falling fast. And unlike many news organisations, we haven’t put up a paywall – we want to keep our journalism as open as we can. So you can see why we need to ask for your help. The West Wales Chronicle’s independent, investigative journalism takes a lot of time, money and hard work to produce. But we do it because we believe our perspective matters – because it might well be your perspective, too.

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.