Infection Prevention advice this winter / Cyngor ar atal heintiau y gaeaf hwn

0
76

Infection Prevention specialists at Hywel Dda University Health Board are advising the public to avoid coming into hospital to visit relatives and friends if they themselves are suffering from a virus or infection.

With winter having firmly landed, Fran Howells, Senior Infection Prevention Nurse at Hywel Dda, says many people don’t see the unintended consequences of visiting their loved ones if they’re suffering from a seasonal illness such as Norovirus, Influenza and Diarrhoea and Vomiting.

But the effects can be severe as wards may have to be closed off and sick patients moved to isolation rooms to recover, increasing their length of stay and reducing the availability of beds for new patients, while nursing and medical staff may themselves be forced to take sick leave.

Fran said: “It is winter time, and we’re into the season of coughs, colds, flu and Norovirus. If we have an outbreak of Norovirus or Influenza on a ward it has a major impact. The emphasis at this time of year is on hand hygiene from staff, patients and visitors to prevent viruses spreading in our hospitals.

“With flu and similar illnesses anyone experiencing coughs or feeling unwell we ask not to attend hospital unless they have a medical emergency.

“And if they’re experiencing high temperatures or vomiting or any signs of diarrhoea we kindly ask them to stay away until their symptoms have stopped for at least 48 hours.”

For further advice on preventing the spread of infection please visit: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/page/75416 

 

Cyngor ar atal heintiau y gaeaf hwn

Mae arbenigwyr mewn atal heintiau ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynghori’r cyhoedd i osgoi dod i ysbyty i ymweld â pherthynas neu ffrind os ydyn nhw eu hunain yn dioddef o feirws neu haint.

Â’r gaeaf wedi cyrraedd, meddai Mel Jenkins, Nyrs Uwch Atal Heintiau  yn Hywel Dda, nad yw llawer o bobl yn gweld y canlyniadau anfwriadol o ymweld ag anwyliaid pan yn dioddef salwch tymhorol megis Norovirus, Ffliw, Dolur Rhydd neu Chwydu.

Dywedodd Mel: “Y fath o heintiau rydym yn gweld yn ystod y gaeaf yw pethau fel peswch, annwyd, ffliw, a dolur rhydd.

“Y dolur rhydd rydym yn gweld llawer ohono amser hyn o’r flwyddyn yw Norovirus, sy’n gallu gwneud chi’n sâl iawn.

“Yn eich cartref, rydych chi’n dod dros y pethau hyn yn eitha cloi, ond i gleifion yn yr ysbyty mae’n gas iawn.

“Mae’r cleifion yn gorfod aros ar y ward yn hirach a mae nhw’n blocio gwelyau  a mae hyn yn meddwl bod ni’n ffeili cael cleifion newydd mewn a’u bod nhw yn y gwelyau am hirach na sy’ eisiau.

“Os ydych chi’n golygu dod i’r ysbyty i weld claf, mae’n bwysig bod chi’n iach yn dod mewn, bod chi ddim wedi bod mewn cyswllt â rhywyn â dolur rhydd neu sy’n chwydu neu sy’ â Norovirus.

“Neu, os ydych wedi bod mewn cyswllt â ffliw neu annwyd trwm, mae’n bwysig bod chi ddim yn dod mewn i weld cleifion a rhoi’r heintiau ‘ma iddyn nhw neu o gwmpas y wardiau lle mae pobl yn sâl ta beth.”

Mae’r pwyslais ar hylendid dwylo amser hyn o’r flwyddyn wrth staff, cleifion ac ymwelwyr er mwy natal Heintiau rhag ymledu yn yr Ysbyty

Am gyngor pellach ar atal lledaenu heintiau, ewch i:  http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/862/tudalen/75450 

Can You Help?

If everyone who reads our reporting, who likes it, helps fund it, our future would be much more secure. For as little as £1, you can support the Chronicle – and it only takes a minute. Thank you.


Share Your Views on This Story!